Αμπελουργικό υδραυλικό πολυμηχάνημα

Το οπίσθια αναρτώμενο αμπελουργικό υδραυλικό πολυμηχάνημα ORION, με δυνατότητα εργασίας σε αποστάσεις φύτευσης μεταξύ των σειρών τουλάχιστον 140 εκατοστών, χάρη στην ιδιαίτερη διάταξη της κεφαλής μεταξύ των σειρών. Το αναρτώμενο αμπελουργικό υδραυλικό πολυμηχάνημα Orion διαθέτει επίσης ως στάνταρντ εξαιρετικά υδραυλικά συστήματα για την εκτέλεση διάφορων κινήσεων κατά τη λειτουργία. Αυτά τα μηχανήματα ορίζονται ως πραγματικοί […]