Κουβάδες & παρελκόμενα ALO Quicke

Tεχνικά χαρακτηριστικά

Κατά τη δημιουργία της νέας σειράς κουβάδων η QUICKE στόχευσε στο να παρέχει στους πελάτες της τους καλύτερους διαθέσιμους κουβάδες χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο τύπος του φορτωτή που χρησιμοποιείται ή ο τύπος χειρισμού υλικών.

Προσφέρει πλέον τώρα ένα ευρύ φάσμα κουβάδων για διαφορετικά προϊόντα φόρτωσης από τους μικρότερους φορτωτές ναυπηγείων έως τους βαρύτερους φορτωτές γεωργικών μηχανημάτων.       

Προσπέκτ παρελκόμενων & κουβάδων QUICKE:

Implements

Bucket Next Generation