Κύλινδροι συμπίεσης εδάφους

Κύλινδροι συρόμενοι για πίεση, ισοπέδωση.

«Made in Denmark» (Δανία)

Μοναδικό σύστημα «SAT» για ομοιόμορφη πίεση εδάφους και στα 3 μέρη των κυλίνδρων και αυτόματη ακολουθία κλίσεων εδάφους.

Η μοναδική εταιρεία που διαθέτει σύστημα (SAT) μεταφοράς βάρους με πραγματικά ομοιόμορφη πίεση και στους 3 κυλίνδρους και όχι απλά τη μεταφορά βάρους από τον κεντρικό προς τους πλαϊνούς κυλίνδρους.

Αξιοπιστία – στιβαρό πλαίσιο (heavy-duty) – κορυφαίος οίκος στο είδος των κυλίνδρων.