Σπαρτική Ακριβείας MS-TWIN με διπλές σειρές

Tεχνικά χαρακτηριστικά

Σπαρτική ακριβείας MS-TWIN σε διπλές σειρές 

Από 2 (2 χ 2), 4 (4 χ 2) έως 6 (6 χ 2) διπλές σειρές (δηλαδή από 4 εώς 12 στοιχεία σποράς)

Παίρνει λίπασμα και φάρμακο σε όλους τους παραπάνω συνδυασμούς σπαρτικών.

Υψηλή Πυκνότητα Φύτευσης

Μεγαλύτερη παραγωγή στα ίδια στρέμματα σποράς 

Η πνευματική σπαρτική της MaterMacc με το καινοτόμο στοιχείο σποράς «MS TWIN-8000» με αυλακωτήρα διπλού δίσκου επιτρέπει τη σπορά σε διπλές σειρές με τη λεγόμενη κλιμακωτή τεχνική, κυρίως για την καλλιέργεια του καλαμποκιού, του φασολιού, της ελαιοκράμβης και του ηλίανθου. Αυτό που επιτυγχάνεται με αυτήν την τεχνική είναι η μεγαλύτερη παραγωγή και ταυτόχρονα η καλύτερη απόδοση στο ίδιο πλάτος εργασίας και άρα στην ίδια επιφάνεια κάλυψης σποράς. Πρακτικά δηλαδή ο γεωργός θα διαθέτει μια 8-σειρη σπαρτική που θα έχει όμως μόλις το πλάτος μιας παραδοσιακής 4-σειρης.

Πρόκειται για το ζευγάρωμα 2 σειρών με μια απόσταση μεταξύ τους 20-22 εκ., που μαζί σχηματίζουν μια διπλή γραμμή. Μεταξύ της διπλής γραμμής και της παρακείμενης διπλής γραμμής η απόσταση είναι 53-55 εκ. Το κέντρο του κάθε ζεύγους απέχει 75 εκ. όπως άλλωστε και στην παραδοσιακή σπορά.

Με αυτόν τον τρόπο, όπου πρώτα φυτεύονταν 2 σειρές, τώρα υπάρχουν 3 σειρές. Τα φυτά πρέπει να εναλλάσσονται στη διπλή γραμμή, σχηματίζοντας πρακτικά μια τριγωνική διάταξη.

Από 2 έως 12 διπλές σειρές

Στην MS TWIN δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο μεταξύ των τροχών σποράς ενώ είναι εύκολο να ρυθμίσει ο χρήστης την απόσταση μεταξύ των σειρών χωρίς να είναι υποχρεωτικό να ρυθμίσει τη φάση των στοιχείων σποράς. Είναι διαθέσιμη από 2 έως 12 διπλές σειρές με απόσταση μεταξύ των σειρών από 70-75 εκ. και με πλάτος εργασίας από 1,5 έως 9,45 μέτρα. Είναι εφοδιασμένη με 2 ανεξάρτητα δοχεία σπόρου για κάθε στοιχείο TWIN (δηλαδή 2 σειρές σποράς) χωρητικότητας 35 λίτρων το καθένα. Επίσης η σπαρτική διατίθεται προαιρετικά με φαρμακοδιανομέα (με δοχείο από 12 λίτρα για κάθε διπλή σειρά) και λιπασματοδιανομέα (με δοχείο από 215 ως και 1.300 λίτρα ανάλογα με τις σειρές), καθώς επίσης με κομπιούτερ (μέσα στην καμπίνα) και με συσκευή για τον ηλεκτρικό αποκλεισμό των στοιχείων σποράς.

Δεν επηρεάζεται η χρήση των άλλων μηχανημάτων Αξίζει να σημειωθεί ότι με τις διπλές και με διαφορά φάσης σειρές πετυχαίνεται μια αύξηση της πυκνότητας σποράς του χωραφιού χωρίς να αυξάνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των φυτών. Επιτρέπει την αύξηση του πληθυσμού των φυτών καλαμποκιού μέχρι και 10.500 φυτά/ στρέμμα. Επιπλέον η τοποθέτηση των σπόρων σε διπλές σειρές δεν επηρεάζει τη χρήση των άλλων μηχανημάτων όπως π.χ. τις αλωνιστικές μηχανές.