Σπαρτική Ακριβείας MS-8100

Tεχνικά χαρακτηριστικά

Σταθερή  Σπαρτική Ακριβείας MS-8100 (Με φάρμακο και λίπασμα)

η MS-8100 χαρακτηρίζεται από την απλότητα στη δομή και κατασκευή της και δεν απαιτεί ειδικές ρυθμίσεις. Το στοιχείο σποράς  τοποθετείται απευθείας πάνω στο πλαισίο, με αποτέλεσμα ένα πολύ συμπαγές μηχάνημα με μειωμένο βάρος. Διάφοροι συνδυασμοί στοιχείω σποράς μπορούν να τοποθετηθούν ανάλογα με το πλάτος του πλαισίου και την απόσταση μεταξύ των σειρών.