Σπαρτική Ακριβείας MS-8100

Tεχνικά χαρακτηριστικά

Σπαρτική Ακριβείας – με στοιχεία πιασμένα με ζυγγιά στο πλαίσιο – MS-8100

Με φάρμακο και λίπασμα.

Η MS-8100 χαρακτηρίζεται από την απλότητα στη δομή και κατασκευή της και δεν απαιτεί ειδικές ρυθμίσεις. Το στοιχείο σποράς  τοποθετείται απευθείας πάνω στο πλαισίο με ζυγγιά, με αποτέλεσμα ένα πολύ συμπαγές μηχάνημα με μειωμένο βάρος.