Σπαρτική Ακριβείας MS-8200

Tεχνικά χαρακτηριστικά

Σταθερή σπαρτική MS-8200 με σύστημα γρήγορης αλλαγής «EASY-SET» για εύκολη και κυρίως γρήγορη εναλλαγή των αποστάσεων των στοιχείων σποράς (Με φάρμακο και λίπασμα)

Η MS-8200 σχεδιάστηκε για να καθιστά τη διαδικασία ρύθμισης της απόστασης μεταξύ των σειρών γρήγορη και εύκολη, πράγμα που καθίσταται δυνατό χάρη στο πατενταρισμένο σύστημα «EASY-SET» (με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της MaterMacc) τοποθετημένο πάνω στο πλαίσιο.

Αυτό το σύστημα επιτρέπει στο κάθε στοιχείο σποράς να «τσουλάει» εύκολα πάνω σε οδηγούς και βρίσκεται τοποθετημένο παράλληλα με το πλαίσιο-κοιλοδοκό. Η απόσταση μεταξύ του κάθε στοιχείου σποράς (τουλάχιστον 37 εκατοστά) μπορεί να ρυθμιστεί γρήγορα αλλάζοντας εύκολα τους πείρους ανάλογα με την καλλιέργεια.