Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων – Λάρισα 2013

Η ALPELLAS Α.Ε. έλαβε φέτος για πρώτη φορά μέρος στην Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων της Λάρισας που διεξήχθη στα τέλη Φεβρουάριου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους Έλληνες γεωργούς για τα καινοτόμα προϊόντα Alpego που εκπροσωπεί πλέον η ALPELLAS Α.Ε.

Αρκετά μεγάλη και η προσέλευση του κόσμου στην Έκθεση παρά τις αντίξοες οικονομικές σνθήκες.