Αντιπροσώπευση των κορυφαίων ιταλικών ψεκαστικών BARGAM από την ALPELLAS

Η ALPELLAS Α.Ε. ανακοινώνει την αντιπροσώπευση και πώληση των κορυφαίων ιταλικών ψεκαστικών BARGAM.

Μοντέλα αναρτώμενα, συρόμενα & αυτοκινούμενα. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε στα «Προϊόντα» στην ιστοσελίδα μας.