ΠΡΟΣΦΟΡΑ! ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΦΡΕΖΩΝ ALPEGO

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΦΡΕΖΑΣ!

Μοντέλα FM-FP:  4,2 ΕΥΡΩ + Φ.Π.Α

Μοντέλο FH: 7,8 ΕΥΡΩ + Φ.Π.Α

Η ΤΙΜΗ ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ 30/11/13