5 έτη γραπτή εργοστασιακή εγγύηση για σβωλοτρίφτες-ρίπερ ALPEGO

Η ALPELLAS ΑΕ προσφέρει σε συνεργασία με την ALPEGO 5 έτη γραπτή εργοστασιακή εγγύηση* στα συγκεκριμένα μηχανήματα της φωτογραφίας και πιο συγκεκριμένα στο σβωλοτρίφτη BF και στους υπεδαφοκαλλιεργητές KD, KE, KF.

Η προσφορά ισχύει για όσα μηχανήματα τιμολογηθούν μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2016.

* Η συντήρηση στις προβλεπόμενες ώρες καθώς και η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών αποτελούν προυποθέσεις για την ισχύ της εγγυήσεως.