Συμμετοχή της ALPELLAS στην έκθεση AGROTICA 2018

Από απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η παρουσίαση της ALPELLAS Α.Ε. στην έκθεση της AGROTICA 2018.

Η εταιρεία δέσμευσε περίσσοτερο χώρο στην έκθεση αυτή συγκριτικά με το παρελθόν καθώς έπρεπε να παρουσίασει αρκετά νεά σύγχρονα παρελκόμενα.

Η εταιρεία παρουσίασε τα νεά μοντέλα συνδυαστικών σπαρτικών σιτηρών της ALPEGO μαζί με τις σπαρτικές ακριβείας της MaterMacc, τα ψεκαστικά και τους νεφελοψεκαστήρες της BARGAM, καθώς και μοντέλα λιπασματοδιανομέων, κυλίνδρων ισοπέδωσης και δίσκων για προετοιμασία σποράς της ιταλικής DCM, της δανέζικης HE-VA και της γερμανικής BRIX αντίστοιχα.