Συμμετοχή της ALPELLAS στην «AGROTHESSALY 2019»

Με επιτυχία έλαβε χώρα η γεωργική έκθεση «AGROTHESSALY 2019» στη Λάρισα από 28 Φεβρουαρίου – 3 Μαρτίου 2019. Η προσέλευση του κόσμου ήταν αρκετά μεγάλη.

Η εταιρεία ALPELLAS A.E. είχε την ευκαιρία να εκθέσει σε 200 τ.μ. τα κορυφαία παρελκόμενα των εταιρειών ALPEGO – MASCAR – CAFFINI – DCM – HEVA.

Σύγχρονα μηχανήματα όπως λιπασματοδιανομείς, συνδυαστικές σπαρτικές σιτηρών, σπαρτικές ακριβείας, φρέζες, υπεδαφοκαλλιεργητές, κύλινδροι συμπίεσης, σβωλοκόπτες, καταστροφείς, καλλιεργητές βαρέου τύπου, ψεκαστικά κ.α. παρουσιάστηκαν στο σταντ μας.