Κράκερ Skat S2 με άζωτο

HP 130-400 ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σασί ρυθμιζόμενο σε πλάτος Σταβάρια με διπλό σύστημα ασφαλείας (NO STOP υδραυλικό + μηχανικό) Σταβάρια 1) τύπου “Κρακερ”, 2) τύπου “ΒΡΑΧΟΣ” (Κατ’επιλογή) ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Σύνδεση 3ης κατηγορίας κανονικό + 3° USA*** + 4°N Υνία γρήγορης αλλαγής με κατεργασία κατά της φθοράς Υνία τύπου ¨ΒΡΑΧΟΣ” με κατεργασία κατά της φθοράς Προστασία σταβαριών […]

Κράκερ sKat K1 με άζωτο

HP 90-200 Πατήστε στα «Τεχνικά Χαρακτηριστικά» παραπάνω για να δείτε τα πλεονεκτήματα του κράκερ ALPEGO. ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σασί ρυθμιζόμενο σε πλάτος Σταβάρια με διπλό σύστημα ασφαλείας (NO STOP υδραυλικό + μηχανικό) Σταβάρια 1) τύπου “Κρακερ” 2) τύπου “ΒΡΑΧΟΣ”  (Κατ’επιλογή) ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Σύνδεση στο τρακτέρ 2ης κατηγορίας Υνία γρήγορης αλλαγής με κατεργασία κατά της φθοράς Υνία τύπου […]

Σπαστό Κράκερ Mega KX

HP 200-500 Πατήστε στα «Τεχνικά Χαρακτηριστικά» παραπάνω για να δείτε τα πλεονεκτήματα του κράκερ ALPEGO. ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Πατενταρισμένο σασί υδραυλικά σπαστό με πλάτος εργασίας 4,10 μ. & 5 μ. Πλάτος μεταφοράς στο δρόμο 2,50 μ. Σταβάρια Κράκερ με προοδευτική γωνία διείσδυσης Σύστημα με βίδα ασφαλείας στα σταβάρια Καινούρια μετακινούμενα στηρίγματα σταβαριών Καινούριοι κύλινδροι ψιλοχωματίσματος με βαρέου […]

Κράκερ KForce

HP 150-350 Πατήστε στα «Τεχνικά Χαρακτηριστικά» παραπάνω για να δείτε τα πλεονεκτήματα του κράκερ ALPEGO. ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σασί από ξεχωριστά μέρη ρυθμιζόμενο στο πλάτος Σταβάρια με βίδα ασφαλείας Σταβάρια με γωνία διείσδυσης «τύπου κράκερ» Υνία γρήγορης αλλαγής ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Σύνδεση στο τρακτέρ 3ης κατηγορίας + USA Υνία γρήγορης αλλαγής Προστασία σταβαρ. από φθορά Δυο ποδαρικά στήριξης […]

Κράκερ KEvo

HP 120-220 Πατήστε στα «Τεχνικά Χαρακτηριστικά» παραπάνω για να δείτε τα πλεονεκτήματα του κράκερ ALPEGO. ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σασί από ξεχωριστά μέρη ρυθμιζόμενο στο πλάτος Σταβάρια με βίδα ασφαλείας Σταβάρια με γωνία διείσδυσης «τύπου κράκερ» ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Σύνδεση στο τρακτέρ, 2ης /3ης κατηγορίας Υνία γρήγορης αλλαγής Προστασία σταβαριών από φθορά Δυο ποδαρικά στήριξης πάνω σε KE 7/9 […]

Κράκερ KDyno

HP 50-130 Πατήστε στα «Τεχνικά Χαρακτηριστικά» παραπάνω για να δείτε τα πλεονεκτήματα του κράκερ ALPEGO. ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σασί από ξεχωριστά μέρη ρυθμιζόμενο στο πλάτος Σταβάρια με βίδα ασφαλείας Σταβάρια με γωνία διείσδυσης «τύπου κράκερ» ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Σύνδεση στο τρακτέρ, 2ης κατηγορίας Υνία γρήγορης αλλαγής Προστασία σταβαρ. από φθορά Δυο ποδαρικά στήριξης Τα πλεονεκτήματα της υπεδαφοκαλλιέργειας είναι: […]