Συνδυαστικός καταστροφέας με πλευρική υδραυλική μήτρα

Tεχνικά χαρακτηριστικά
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρακάτω σύστημα συνδυάζεται μόνο με καταστροφείς της ιταλικής ORIZZONTI από 1,40 μτ. έως 2,20 μτ.!

Συνδυαστικός καταστροφέας ORIZZONTI με υδραυλικό σύστημα μήτρας που μπορεί να φέρει διάφορα εργαλεία κατεργασίας όπως φρεζάκι, χορτοκοποτικό, μεσινέζα κ.α. 
για κατεργασία εδάφους μέσα στο διάδρομο και ανάμεσα στις σειρές με ένα πέρασμα.

Το σύστημα αυτό επιτρέπει τη μεγάλη ρυθμισιμότητα της μετατόπισης προς το πλάι, του ύψους, και της κλίσης των πλευρικών εργαλείων κατεργασίας και του καταστροφέα.

Το ηλεκτρο-υδραυλικό σύστημα είναι πλήρες προσφέροντας δεξαμενή λαδιού με ψυγείο, και αντλία. 

Οι υδραυλικές κινήσεις είναι δυνατές απευθείας από ένα joystick 5+1 κουμπιών (με ηλεκτροβαλβίδες). 
Λειτουργία ολόκληρου του συστήματος μέσω PTO (σταυρός).


Παρακάτω η λειτουργία του με διάφορα πλευρικά παρελκόμενα σε βίντεο στο YouTube: