Σπαρτική σιτηρών αναρτώμενη «ARIZONA»

Tεχνικά χαρακτηριστικά

Σπαρτική σιτηρών για σπόρο ή για σπόρο-λίπασμα.

Για μικρούς και μεγάλους σπόρους, όπως σιτάρι και ελαιοκράμβη, τριφύλλι, βρώμη κ.α.

Στα 3 ή 4 μτ.

Με υνάκια, δίσκους ή διπλούς δίσκους.

Απόσταση 12 εκ. από στοιχείο σε στοιχείο.

Φώτα, τζίνια, πατάρι φόρτωσης στον στάνταρντ εξοπλισμό.