Ψεκαστικά αναρτώμενα Projet

Tεχνικά χαρακτηριστικά

Ιταλικά αναρτώμενα ψεκαστικά ανοιχτών καλλιεργειών από 1100 έως και 1600 λτ. και με διάφορες  ράμπες υδραυλικές από 12 μτ. έως και 21 μτ.

 

Με τη σφραγίδα ποιότητας του εργοστασίου BGroup S.p.a. (Imola Ιταλίας) που κατασκευάζει τα επώνυμα Projet και Bargam.

 

Ηλεκτρονικά και μεταβλητής δόσης, με επώνυμες ηλεκτροβαλβίδες, κομπιούτερ/GPS, πληρούν τις προϋποθέσεις καινοτόμων μηχανημάτων με βάση τα σχέδια βελτίωσης.