Αναρτώμενο ανυψωτικό μηχάνημα MPF (ιστοί)

Φορτίο από 1300-1700 κιλά και μέγιστο ύψος έως 3,20 μτ. (αναλόγως το μοντέλο)   Με 4 λεβιέδες για ανύψωση, μετατόπιση πλευρική, και αιώρηση μπροστά-πίσω. Χρήση μόνο 1 χειριστηρίου τρακτέρ διπλής επενέργειας.   Με πιρούνες αναδιπλούμενες.

Αναρτώμενο ανυψωτικό μηχάνημα MLF (ιστοί)

Φορτίο έως 800 κιλά και μέγιστο ύψος έως 2,5 μτ.   Με 4 λεβιέδες για ανύψωση, μετατόπιση πλευρική, και αιώρηση μπροστά-πίσω. Χρήση μόνο 1 χειριστηρίου τρακτέρ διπλής επενέργειας. Με πιρούνες αναδιπλούμενες.