Κράκερ Skat S2 με άζωτο

HP 130-400 ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σασί ρυθμιζόμενο σε πλάτος Σταβάρια με διπλό σύστημα ασφαλείας (NO STOP υδραυλικό + μηχανικό) Σταβάρια 1) τύπου “Κρακερ”, 2) τύπου “ΒΡΑΧΟΣ” (Κατ’επιλογή) ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Σύνδεση 3ης κατηγορίας κανονικό + 3° USA*** + 4°N Υνία γρήγορης αλλαγής με κατεργασία κατά της φθοράς Υνία τύπου ¨ΒΡΑΧΟΣ” με κατεργασία κατά της φθοράς Προστασία σταβαριών […]

Κράκερ sKat K1 με άζωτο

HP 90-200 Πατήστε στα «Τεχνικά Χαρακτηριστικά» παραπάνω για να δείτε τα πλεονεκτήματα του κράκερ ALPEGO. ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σασί ρυθμιζόμενο σε πλάτος Σταβάρια με διπλό σύστημα ασφαλείας (NO STOP υδραυλικό + μηχανικό) Σταβάρια 1) τύπου “Κρακερ” 2) τύπου “ΒΡΑΧΟΣ”  (Κατ’επιλογή) ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Σύνδεση στο τρακτέρ 2ης κατηγορίας Υνία γρήγορης αλλαγής με κατεργασία κατά της φθοράς Υνία τύπου […]