Υπηρεσίες

Η ALPELLAS Α.Ε, αναγνωρίζοντας πως όσο σημαντική είναι η πώληση ενός μηχανήματος,  άλλο τόσο σημαντική καθίσταται και η τεχνική καθοδήγηση και εξυπηρέτηση εκ των υστέρων, εκπαιδεύει συστηματικά – μέσω σεμιναρίων από το εργοστάσιο – τους τεχνίτες της πάνω στα μηχανήματα Alpego.

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα απευθυνθείτε στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας.

Email: service@alpellas.gr

Τηλ: 2341042073