Επίσκεψη στο εργοστάσιο της Bargam

Επίσκεψη στο εργοστάσιο της Bargam στην Imola (Βορεια Ιταλία) για ενημέρωση στις νέες τεχνολογίες και επίδειξη νέων γεωργικών παρελκόμενων Bargam.