Κράκερ Skat S2 με άζωτο

Tεχνικά χαρακτηριστικά

HP 130-400

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Σασί ρυθμιζόμενο σε πλάτος
 • Σταβάρια με διπλό σύστημα ασφαλείας (NO STOP υδραυλικό + μηχανικό)
 • Σταβάρια 1) τύπου “Κρακερ”, 2) τύπου “ΒΡΑΧΟΣ” (Κατ’επιλογή)

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • Σύνδεση 3ης κατηγορίας κανονικό + 3° USA*** + 4°N
 • Υνία γρήγορης αλλαγής με κατεργασία κατά της φθοράς
 • Υνία τύπου ¨ΒΡΑΧΟΣ” με κατεργασία κατά της φθοράς
 • Προστασία σταβαριών από φθορά
 • Δυο ποδαρικά στήριξης

Τα πλεονεκτήματα της υπεδαφοκαλλιέργειας είναι:

 1. Μεγάλο βάθος άρωσης, χωρίς αναστροφή του εδάφους
 2. Δυνατότητα άρωσης ακόμα και σε πολύ πετρώδη εδάφη χάρη στο άζωτο
 3. Καλή απορρόφηση, αποθήκευση και συγκράτηση του νερού
 4. Καλή οξυγόνωση του εδάφους
 5. Καλή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των φυτών
 6. Οικονομία χρόνου και ενέργειας
 7. Μείωση της απαίτησης σε λιπάσματα
 8. Μεγάλη αντοχή της καλλιέργειας στην ξηρασία και το λιγότερο πότισμα