Σπαρτική ακριβείας 4 σειρών «FUTURA-Kin8» με φάρμακο-λίπασμα (1999)

    ΜΕΤΑΧΕΙΡIΣΜΕΝΗ ΜΕ ΚΑΣΕΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΙΝΟΧ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ, ΦΑΡΜΑΚΟ